Privacy verklaring

Deze verklaring is van toepassing op:

BWT BV

Gevestigd aan Havervelden 8 – 5211 PT te Boxtel
Telefoonnummer: 0411-677788

KVK nr. 16037101

E-mailadres: info@bwt-weegtechniek.nl

BWT BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij het aanmaken van uw order of uw offerte. In deze privacy verklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door ons opdracht te geven voor uw order gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens

(AVG)

Persoonsgegevens

Wanneer u BWT BV opdracht geeft tot order of offerte worden uw persoonsgegevens verzameld en

verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Bedrijfsgegevens (bij zakelijke klanten inclusief mogelijke contactpersonen)
  • Naam (bij particuliere klanten)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via correspondentie of telefonisch


Doel

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw order bij BWT BV. Uw mailadres cq telefoonnummer zal worden gebruikt tbv correspondentie betreffende de offerte c.q. order of factuur digitaal te kunnen versturen.

Beveiliging

BWT BV gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen binnen BWT BV hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Op al onze leveringen, aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

Delen van persoonsgegevens met derden
BWT BV deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de order cq offerte. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
BWT BV zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen.
U kunt te allen tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens BWT BV van u heeft vastgelegd. Als BWT BV persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen. Wanneer u aanspraak wil maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen naar info@bwt-weegtechniek.nl