℮-teken wegen

Het ℮-teken (ook EEG-teken of geschat-symbool (Engels: Estimated symbol) genoemd) is een teken dat lijkt op een kleine letter "e" en dat in Europa op voorverpakkingen te vinden is. Het is wettelijk verplicht om op een voorverpakking de nominale hoeveelheid weer te geven. Het staat de verpakker vrij voorverpakkingen om af te vullen volgens het systeem van het ℮-teken. Wanneer dit systeem wordt gevolgd, heeft nominale hoeveelheid betrekking op de gemiddelde hoeveelheid product in de voorverpakkingen. Tevens moet de werkelijke hoeveelheid product in de voorverpakkingen goed en aantoonbaar worden beheerst, volgens een erkend systeem.

Wanneer de nominale hoeveelheid zonder e-teken wordt vermeld, dan moet elke voorverpakking ten minste de hoeveelheid product bevatten die op het etiket staat en worden afwijkingen naar beneden niet getolereerd.

Achtergrond

Het ℮-teken staat op verpakkingen van voorverpakte waren die zijn afgevuld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 1976/211/EEG. In Nederland was deze Richtlijn geïmplementeerd in het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit en is per 1 januari 2015 vervangen door het Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen.

De reikwijdte van het Besluit beperkt zich tot voorverpakkingen met een vooraf bepaalde gedeclareerde hoeveelheid tussen 5 g of ml en 10 kg of l, die zijn afgevuld zonder dat de consument aanwezig was en waarvan de hoeveelheid product niet gewijzigd kan worden zonder de verpakking te openen of beschadigen.

Het symbool geeft aan dat:

  • het gemiddelde van de werkelijke hoeveelheid product van de voorverpakkingen in een partij ten minste gelijk is aan de gedeclareerde hoeveelheid, en
  • slechts een gering aantal voorverpakkingen een werkelijke hoeveelheid product bevat die lager is dan de gedeclareerde hoeveelheid minus de onnauwkeurigheid uit onderstaande tabel, en
  • geen voorverpakking een werkelijke hoeveelheid product bevat die lager is dan de gedeclareerde hoeveelheid minus twee keer de onnauwkeurigheid uit onderstaande tabel

Toegestane onnauwkeurigheid:

Aangeduide hoeveelheid (g of ml)% foutabs. fout
Van 5 tot 509
Van 50 tot 1004,5
Van 100 tot 2004,5
Van 200 tot 3009
Van 300 tot 5003
Van 500 tot 100015
Van 1000 t/m 10.0001,5

Het ℮-teken mag worden gebruikt bij toepassing van een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit erkend bedrijfscontrolesysteem, nadat er metrologisch advies over is uitgebracht door de in het Besluit bedoelde metrologische instantie (NMi Certin B.V.).

Het is verboden een teken dat op het ℮-teken lijkt of ermee verward kan worden op verpakkingen te gebruiken.

Meten is weten!
E wegen Statistical check station Home Page